top of page
1900 px X 960 px copia (1).jpg

INSTAL·LA PLAQUES SOLARS AMB GOUFONE

Et fem un estudi personalitzat

PER QUÈ HAS D'INSTAL·LAR PLAQUES SOLARS?

Per estalviar cada mes.

Per ajudar al planeta.

Per controlar el teu consum.

COM FUNCIONA?

1

Instal·la plaques solars i comença a produir

2

Consumeix la teva pròpia energia

3

Et comprem els excedents d'energia al millor preu

4

Utilitza la nova bateria virtual GRATIS i emmagatzema els euros que et sobren

L'estalvi, amb testimonis reals

Instal·lació d'autoconsum de 6 kW de potència, a Osona

Factura mensual mitjana de

98

Instal·lació d'autoconsum de 4 kW de potència, al Vallès Occidental

Despesa diària

mitjana de

1.2

BATERIA VIRTUAL

Amb la Bateria Virtual, acumules el valor econòmic de la producció de les teves plaques que no has consumit, i et descomptem aquest import en factures posteriors, per compensar consums que siguin superiors a la teva producció. 

ESTALVI

Redueix la factura de la llum produint la teva pròpia energia i ven l'excedent al millor preu.

100% VERDA

Amb les plaques solars contribueixes a incrementar l'energia procedent de fonts renovables, i el planeta t'ho agraeix.

BATERIA VIRTUAL

Compensa les futures factures més elevades amb l'excedent que t'acumulem a la bateria virtual GRATUÏTA.

EXCEDENTS

Et comprem els excedents d'energia a un preu immillorable, indexat al mercat elèctric.

SUBVENCIONS

T'informem de les bonificacions per a la instal·lació de panells fotovoltaiques i t'ajudem a tramitar-les.

GOUFONE-T.png

PER QUÈ T'HAS D'INSTAL·LAR PLAQUES SOLARS AMB                           

“Ara que tenim plaques solars ja no ens hem de preocupar més de la factura de la llum"

Maria (Calldetenes)

COMPROVA QUANT COSTARIA INSTAL·LAR PLAQUES SOLARS A CASA TEVA

 • Què és una instal·lació d'autoconsum?
  És una instal·lació privada de producció d’energia elèctrica per al consum de l’energia generada. Està formada per: Panells Fotovoltaics Inversor híbrid Estructura coplanar (o inclinada) Cablejat i material de fixació i canalització. Aplicació per veure en temps real la producció de la instal·lació I sempre deixem oberta la possibilitat de muntar una bateria, sigui ara, o més endavant
 • Com funciona?
  És ben senzill! Les plaques que s’instal·len al teulat generen energia elèctrica, en concret corrent continu. Aquesta energia es transporta pels cables fins a un dispositiu anomenat inversor, que, entre altres funcions, transforma el corrent continu en corrent altern perquè puguem consumir-lo. L'inversor també mantén l’estabilitat del subministrament dins de casa, decidint si cal utilitzar electricitat de la xarxa o la de les plaques, però sempre donant prioritat a l’energia produïda amb els panells. També ens permet monitorar en temps real els nivells de producció de la nostra instal·lació.
 • Per què hauria d'instal·lar un sistema d'autoconsum?
  Perquè és més econòmic. Perquè no genera emissions de CO2 a l’atmosfera. Perquè ens permet desvincular-nos, encara que sigui de manera parcial, de la companyia elèctrica.
 • D'on ve l'estalvi?
  Energia no consumida El preu del kWh que paguem en la nostra factura no és només el preu de mercat, sinó que inclou tots els costos necessaris per a rebre’l a casa a més d’impostos i taxes. Aquests impostos inclouen, entre d’altres, els peatges de transport, els coeficients de pèrdues, els costos de l’operador del mercat, del sistema, etc. És per això que és molt més elevat que el preu de mercat, i, per tant, com menys en consumim, més estalviem. Ingressos per excedents Els excedents es retornen al productor segons la política de cada comercialitzadora. A Goufone t'ho retornem a preu de mercat, de manera que el preu que es pagui anirà vinculat als nivells de preus del mercat actual. Els excedents es compensen en factura amb un límit que marca la normativa, i que ve definit pel màxim del cost total del consum. És a dir, el límit de bonificació és igual a l’import del consum. Futura optimització de potència Disposar d’una instal·lació fotovoltaica ens pot beneficiar també amb demandes de pics de potència inferiors, això vol dir que un cop disposem d’un històric suficient (un any mínim, idealment), podem reduir la potència contractada si considerem que no n’estem fent ús de la totalitat.
 • Hi ha subvencions i bonificacions?
  Sí, però la gestió no està inclosa i té un cost extra, i, tot i això, no podem garantir que se us concedeixin. Pel que fa a la bonificació de l’IBI, aquesta depèn de cada juntament i es fa un cop la instal·lació està legalitzada.
 • Em puc desconnectar completament de la xarxa elèctrica?
  És clar, si disposes de suficient teulada es pot dimensionar una instal·lació amb els mitjans d’acumulació corresponents per a poder prescindir totalment de la connexió a xarxa. No obstant això, si disposeu de connexió a xarxa, la recomanació actual és de mantenir-la com a subministrament de seguretat. El que es pot fer per reduir-ne el cost fix és reduir la potència de manera que els costos fixos siguin tan baixos com sigui possible.
 • Si se’n va la llum, em quedaré sense llum encara que funcionin les plaques?
  Si tens una instal·lació connectada a la xarxa, l’inversor deixarà de funcionar si es queda sense llum de la xarxa. Això és degut al fet que la normativa de seguretat obliga que no es puguin aportar kWh a la xarxa si no hi ha llum, per garantir la seguretat dels operaris que vagin a reparar l’avaria. Si no fos així, l’electricitat generada per les instal·lacions privades d’autoconsum continuarien mantenint electricitat a la xarxa provocant un risc d’electrocució.
 • Necessito una bateria?
  Les bateries són una tecnologia que està cridada a millorar i ben segur que veurem millores en el preu i l'eficiència. Depenent de com sigui el consum, una bateria pot aportar un bon estalvi, i, per tant, és interessant tenir-les en compte a l'hora de fer l'estudi. El preu de la instal·lació no inclou les bateries, però sí que oferim la possibilitat d'instal·lar-la si decideixes posar-ne una.
 • I a banda de les bateries, com puc emmagatzemar energia?
  Si encara no tens clar si comprar una bateria o no, pots plantejar-te instal·lar altres sistemes d’emmagatzematge d’energia eficients i econòmics com els radiadors per acumulació o els sistemes d'escalfament d'aigua calenta temporitzada que consumeixen energia durant les hores de sol. És important entendre que instal·lar un sistema d'autoconsum comporta un canvi de paradigma en els nostres hàbits de consum. Hem de reeducar els hàbits d'ús de l'energia i optar per electrodomèstics programables que ens permetin optimitzar les hores de producció de les plaques solars, per evitar gastar després energia de la xarxa elèctrica.
 • Amb quins costos extra em puc trobar?
  Elevació Els mitjans d’elevació poden ser necessaris per a l’accés segur de materials i persones a la teulada si l’alternativa no és segura o no permet una manipulació segura dels materials. Més de 20 metres de canalitzacions La proposta que fem arribar està calculada per a uns 20 metres de cable per la instal·lació. En casos en què se superin aquests 20 metres, es cobrarà un cost extra per cada metre. Autotransformadors Hi ha casos específics on l’escomesa té unes característiques determinades (Trifàsic a 220/230V), i cal instal·lar un autotransformador, que s’afegeix a la proposta econòmica. Optimitzadors Les instal·lacions FV estan compostes per conjunts de panells solars fotovoltaics en sèrie, aquests s’anomenen Strings. Els inversors admeten que hi hagi diferents entrades per a diferents Strings. Els Strings funcionen com un bloc, i en moments en què una ombra atura un panell, això fa que tot l’String quedi aturat, i no generi energia. Per evitar que això passi, s'instal·la un optimitzador en aquells panells susceptibles de rebre una ombra, i que bloquejaran el panell en qüestió sense haver de parar tot l'String. Suports no coplanars (teulades planes o terra) En teulades planes o en instal·lacions fetes en terrasses o directament a terra, cal utilitzar suports inclinats per a poder posar-hi els panells. Aquests suports s'inclouen en un pressupost a part. Costos no previstos que puguin ser detectats durant la visita d’obra. Cada construcció és un món, i tot i que tenim en compte gairebé totes les possibilitats, és important fer una visita d’obra prèvia amb l’instal·lador per revisar hipotètics problemes que puguin sorgir durant la instal·lació de les plaques.
 • Podré veure els meus consums?
  Sí, és clar. La instal·lació inclou una connexió amb l’inversor que et permet veure en temps real al teu mòbil o a l’ordinador com es comporta la instal·lació.
 • Totes les plaques són iguals?
  No totes les plaques són iguals. Actualment, podem trobar diferents tecnologies, la més generalitzada avui en dia per la seva relació entre eficiència i cost és la tecnologia basada en els monocristal·lins. Dins d’aquesta tipologia podem trobar diferents tipus de fabricació, com els Tipus N, els IBC o els PERC. Aquests últims són els que més es comercialitzen actualment.
 • Quantes plaques he d'instal·lar?
  Nosaltres et recomanem instal·lar el màxim que puguis, perquè si en un futur vols ampliar, l'inversor és el que et limitarà la producció, i, per tant, hauries de tornar a comprar un inversor, que és la part més cara de la instal·lació. A més, la progressiva eliminació de la dependència dels combustibles fòssils ens està portant cap a una electrificació de tots els elements tant de la casa com de mobilitat. Per tant, és raonable pensar que en pocs anys la majoria de llars disposaran de vehicle híbrid endollable, o 100% elèctric, motiu pel qual un sistema d'autoconsum té encara més sentit.
 • Quina potència tenen?
  N’hi ha de diferents potències però les més habituals en instal·lacions residencials són d’entre 300 i 450 W.
 • Tots els inversors són iguals?
  No, hi ha diferents tipus d’inversors a tenir en compte en funció del tipus d’instal·lació, de si volem incorporar-hi una bateria en el futur, etc. Inversor Standard Fa les funcions d’inversor, simplement no admet que s’hi connecti una bateria Inversor híbrid Permet que en un futur s’hi instal·li una bateria per acumular els excessos d’energia produïts durant les hores d’insolació, i consumir-los quan no hi hagi sol. Inversors amb sistema d’injecció zero, o accessori per a la injecció zero Permet tenir la seguretat que, si marxa la llum, es podrà continuar disposant de l'energia produïda per les plaques i les bateries. El desavantatge és que l’energia generada excedent no s’injectarà a la xarxa i, per tant, no es compensarà econòmicament. Micro Inversors Es tracta d’una tecnologia molt innovadora, però molt interessant i a la qual se li augura un gran recorregut. Els micro inversors substitueixen un únic inversor pel total de panells per un de més petit adossat a cada panell. Té bastants avantatges, d’entrada la seguretat, perquè l’energia surt dels panells ja com a corrent altern. Les pèrdues de transport són menors en cas d’instal·lacions de certa envergadura en les quals les plaques i l’inversor estan a molta distància. Com que hi ha un inversor per cada placa, desapareix el concepte de String tal com es coneixia fins ara, i, per tant, ja no necessitem Optimitzadors, senzillament si un panell té ombra, deixa de produir individualment. Actualment, el principal desavantatge és que el preu encara és elevat i hi ha poca oferta de producte al mercat.
 • Si cau calamarsa, es trencaran les plaques?
  Tot i que amb el canvi climàtic tot és possible, és bastant difícil que un panell solar es trenqui, ja que tenen unes certificacions que en garanteixen la integritat de manera solvent davant de condicions climatològiques adverses. La certificació IEC 61215 garanteix la integritat del panell amb impactes de boles de gel de 200 grams caient a una velocitat de 39,5 m/s (aproximadament uns 142 km/h).
 • I si es trenca una teula durant la instal·lació?
  No és habitual que es trenqui una teula durant la instal·lació, tot i que de vegades succeeix, ja que els tècnics treballen direcatment sobre la teulada. En aquest cas, simplement se substitueix la teula danyada, i, per tant, no es compromet en cap moment la impermeabilitat de la coberta.
 • Tindré goteres?
  No. Les estructures més habituals, que es munten sobre la teulada, s’anomenen coplanars, i es fixen a la coberta mitjançant diferents sistemes segons s’adaptin millor. Aquests sistemes poden ser químics o mecànics, però el més important és que sempre es travessa la teula per la part més elevada, junt amb una junta estanca flexible, i aquesta combinació fa que l’aparició de goteres sigui pràcticament impossible.
 • Podré ampliar la instal·lació en un futur?
  Cal tenir en compte que el factor que limita la instal·lació és la potència nominal de l’inversor. Afegir plaques més endavant incrementarà la producció d’energia, però quedarà limitada per la potència de l’inversor. La recomanació és instal·lar el màxim que ens sigui possible d'entrada, ja que en disposar d’energia autogenerada gratuïtament, anirem adquirint nous hàbits que ens ajudaran a optimitzar al màxim l'energia produïda amb les plaques.
bottom of page